Organizace opravných závěrečných zkoušek - prosinec 2020

  • Tisk

ORGANIZACE OPRAVNÝCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - PROSINEC 2020

TERMÍN: 1.12.2020, od 8:00 hod.

UČEBNA: č. 2

 

  • Vstup do budovy školy bude umožněn primárně pouze žákům.
  • Vstup ostatních třetích osob je možný jen v nezbytných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
  • Všechny osoby jsou povinny dodržovat všechna stanovená hygienická opatření stanovená školou.
  • Do školy nesmí vstupovat nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
  • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve všech prostorách budovy školy roušky.