Výuka na ISŠ Jesenice od 5.10. 2020

  • PDF
  • Tisk

Změny ve výuce na ISŠ Jesenice od pondělí 5. 10. 2020.

Na základě Nařízení č. 7 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje  se sídlem v Praze se s účinností od 5.10.2020 do 18.10.2020 nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje, které spočívá v omezení provozu středních škol, tzn. omezení osobní přítomnosti žáků ve středních školách, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Vyučování na naší škole bude probíhat následovně:

- teoretická výuka - DISTANČNÍ (on-line z domova)

- praktická výuka - PREZENČNÍ (osobní přítomnost ve škole nebo na pracovišti praktického vyučování)

- Domov mládeže - žákům ubytovaným v domově mládeže bude po dobu prezenční výuky umožněno ubytování.

- Školní jídelna - žákům, kteří se budou účastnit prezenční výuky ve škole a stravují se ve školní   jídelně, bude zajištěno stravování.

O dalších podrobnostech distanční výuky Vás budu co nejdříve informovat.

Mgr. Eva Tomková

Aktualizováno Čtvrtek, 01 Říjen 2020 21:53