Informace pro žáky 1. a 2. ročníků

  • PDF
  • Tisk

Od 1. června je možná realizace odborného výcviku na středních školách (pro žáky dobrovolné) a jízdy autoškoly

Od 8. června možnost realizace občasných vzdělávacích aktivit (konzultací a třídnických hodin) pro žáky středních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) ze strany školy, přičemž jsou zohledněny konkrétní personální, materiálních a prostorové podmínky školy,

Každý žák zváží, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Účast žáků je dobrovolná.

Současně bude probíhat on-line výuka.

PŘÍLOHY:

1) HARMONOGRAM KONZULTACÍ

2) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

3) ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY

4) POKYN K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENY A PROVOZU

5) HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Aktualizováno Pátek, 05 Červen 2020 22:17