Projekty

Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii

 • PDF
 • Tisk

Název projektu:             Podpora všeobecného, exekutivního a praktického vyučování žáků v gastronomii

Číslo projektu:               CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000606

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je posílení exekutivního a praktického vyučování žáků v oborech SŠ bez maturitní zkoušky skrze zvýšení motivace žáků k vzdělávání a zvýšení praktických dovedností s akcentem na uplatnění žáků v jejich budoucím zaměstnání workshopů.

Projekt se skládá ze dvou na sebe navazujících aktivit – „Cyklu workshopů“ a „Exekutivních a praktických týdnů“.

Aktualizováno Pondělí, 21 Listopad 2016 13:13

Celý článek...

 

Nová závěrečná zkouška 2

 • PDF
 • Tisk

NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA 2

Naši žáci oboru Zahradník a Cukrář skládají nové závěrečné zkoušky podle jednotných zadání pro závěrečné zkoušky.

 


Aktualizováno Středa, 11 Červen 2014 04:11

 

Inovace vzdělávání na základě využití ICT

 • PDF
 • Tisk

INOVACE VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADĚ VYUŽITÍ ICT

 

 

Aktualizováno Pátek, 08 Listopad 2013 10:57

 

PROJEKT INOVACE 2

 • PDF
 • Tisk

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II

Oblast podpory: 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu: Inovace v odborném vzdělávání

Stručný popis projektu:

Na základě projektu bude inovován obsah vzdělávání oboru Cukrář a Potravinářská - zavedeny nové předměty nebo moduly zaměřené na chod firmy a podnikání. Žáci budou vytvářet vlastní tzv. fiktivní firmy, ve kterých budou organizovat jednotlivé činnosti. Budou k tomu potřebovat nutné zázemí  vybudovat odborné učebny, vybavené potřebnou ICT technikou. Vznikne tak komplexní edukační prostředí, které bude využíváno pro chod fiktivní firmy. Vzniknou nové výukové materiály, včetně e-learningu. Žáci budou realizovat odborné exkurze do konkrétních firem a absolvovat krátké stáže v prostředí konkrétních firem zaměstnavate. Následně budou probíhat workshopy se zaměstnavateli v prostředí školy.

Cíle projektu budou dosaženy při realizaci klíčových aktivit:

1. Zlepšování podmínek pro výuku v oborech vzdělávání Cukrář a Potravinářská výroba

2. Zvyšování kvality profesní přípravy

FIREMNÍ BOULLETIN

KE STAŽENÍ, PROHLÉDNUTÍ ZDE

Aktualizováno Neděle, 03 Březen 2013 13:11

 

EU peníze středním školám - KROK - Kreativní rozvoj kompetencí

 • PDF
 • Tisk

EU peníze středním školám - KROK - Kreativní rozvoj kompetencí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách


Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

 

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY

V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol
II/2 - Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách
III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
VIII/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

Aktualizováno Úterý, 22 Leden 2013 16:10

 

Projekt "Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem"

 • PDF
 • Tisk

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Projekt "Modernizace středních škol zřizovaných Středočeským krajem"

Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1 byla zapojena do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Do projektu bylo zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 36 základních škol), z nichž každá získala multimediální didaktickou techniku (interaktivní tabuli včetně ozvučení, počítač včetně softwaru, data-video projektor, digitální vizualizér, videorekordér) a  uzamykatelnou skříňkou na techniku do jedné „nepočítačové“ učebny.

V rámci projektu bylo proškoleno 1 072 osob v obsluze multimediální didaktické techniky a uspořádáno jednodenní setkání zástupců modernizovaných škol k výměně zkušeností s využíváním této techniky ve výuce.

Celkový rozpočet projektu činil 402 522 EUR, z toho 85 % (tj. 342 144 EUR) bylo pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15 %  (tj. 60 378 EUR) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

v rámci Finančního mechanismu EHP.

Aktualizováno Pondělí, 10 Prosinec 2012 17:45