Bezpečnostní služby

  • Tisk
  • Zajímá tě oblast kriminality a trestního práva?
  • Chceš práci, která bude pomáhat druhým?
  • Chceš se stát ochráncem veřejného pořádku, osob a jejich majetku?
  • Chceš získat vyšší vzdělání a mít jistotu pracovního uplatnění?

Tak právě pro tebe je obor

Bezpečnostní služby

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru: 68-42-L/51
ŠVP: Bezpečnostní služby
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: s maturitní zkouškou
Délka studia: 3 roky-dálková forma
Počet přijímaných žáků: 30
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studia: VOŠ, VŠ
Přijímací zkoušky: ano

Obor je určený úspěšným absolventům učebních oborů, kteří získali výuční list. Jedná se o dálkovou formu studia, výuka probíhá v předem stanovených termínech vždy pátek odpoledne a v sobotu. Studenti se v průběhu studia učí provádět právní činnosti, rozpoznat protiprávní chování a jednání a právně je kvalifikovat, dále pak provádět nezbytná šetření v trestní věci včetně dokazování, provádět místní šetření v terénu. Dále se seznamují s tím, jak provádět kontrolní činnost, pracovat s informační, výpočetní a kancelářskou technikou, dbát o fyzickou a psychickou přípravu. Studenti získávají znalosti a dovednosti v oblasti psychologie oběti a pachatele, učí se jak jednat s klientem a jak zvládat krizové situace. Studium oboru rozvíjí u žáků psychickou a fyzickou odolnost a vybavuje je komunikativními dovednostmi. Žáci také získávají znalosti o Integrovaném záchranném systému.

V odborné výuce probíhají předměty Právo, Bezpečnostní příprava, Kriminalistika, Integrovaný záchranný systém, Prevence kriminality, Psychologie, Zdravotní nauka,  Ekonomika a Základy podnikání.

Absolventi se uplatní zejména ve státní správě a samosprávě, v oblasti ochrany velkých podniků, bankovních institucí, ve složkách Integrovaného záchranného systému i v soukromých firmách poskytujících bezpečnostní služby. Dále mohou vykonávat povolání, ve kterých je pracovní činnost vázána na znalost právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, zejména na vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů a na Policejní akademii.

Aktualizováno Pondělí, 11 Leden 2021 21:37