Zásady ochrany osobních údajů

  • PDF
  • Tisk

Zásady ochrany osobních údajů dle čl. 5 Nařízení EU 2016/679 (GDPR)

Integrovaná střední škola, Jesenice, Žatecká 1

jako správce osobních údajů nese odpovědnost za to, že zpracovává osobní údaje dětí, žáků,

jejich zákonných zástupců a zaměstnanců v souladu s nařízením EU.

Při práci s osobními údaji dodržuje předepsané zásady zpracování osobních údajů:

  • zákonnost, korektnost, transparentnost - správce musí zpracovávat osobní údaje na základě nejméně jednoho právního důvodu a vůči subjektu údajů transparentně,
  • omezení účelu - osobní údaje musí být shromažďovány pro určité a legitimní účely a nesmějí být zpracovávány neslučitelným způsobem s těmito účely,
  • minimalizace údajů- osobní údaje musí být přiměřené a relevantní ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
  • přesnost - osobní údaje musí být přesné,
  • omezení uložení- osobní údaje by měly být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,
  • integrita a důvěrnost - technické a organizační zabezpečení osobních údajů.

Více informací na webové stránce ÚOOÚ:

https://www.uoou.cz/gdpr%2Dobecne%2Dnarizeni/ds-3938/p1=3938