Informace o ochraně osobních údajů pro žáky

  • PDF
  • Tisk

Základní informace o ochraně osobních údajů pro žáky

Viz leták ÚOOÚ Osobní údaje - klíč k Tvému soukromí

Ochrana osobních údajů je věcí každého a každý na ni má právo!

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

ž provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů;

ž přijímá podněty a stížnosti na porušení zákona;

ž poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů;

ž připomínkuje návrhy zákonů a dalších právních předpisů.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které vypovídají o Vašem soukromí a mohou často prozradit více, než si přejete, aby bylo známo.

Osobním údajem je jakýkoli údaj, který se týká Vaší osoby, tedy např.:

ž jméno a příjmení,

ž adresa bydliště,

ž datum narození, rodné číslo,

ž informace o Vašich zálibách a zvyklostech,

ž informace o Vašich majetkových poměrech,

ž jaký je Váš životní styl,

ž jaké jsou Vaše vztahy k dalším lidem.

Citlivé údaje

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou citlivé údaje. Vypovídají o:

ž národnostním, rasovém nebo etnickém původu,

ž politických postojích,

ž členství v odborových organizacích,

ž náboženství a filozofickém přesvědčení,

ž zdravotním stavu,

ž sexuálním životě,

ž jedinečných biologických rysech (tzv. biometrické údaje – otisk prstu, obraz sítnice aj., genetické charakteristiky).

Jejich zneužitím může být narušeno Vaše soukromí zvlášť citelně.

Chraňte své soukromí i na internetu!

ž Rozmyslete si, zda zveřejníte své osobní údaje.

ž Hesla a přístupové kódy nikomu nesdělujte ž ani kamarádům.

ž Nevěřte každé informaci, kterou na internetu získáte.

ž Pozor na informace o místech a trasách, kde se pravidelně pohybujete, nebo o odjezdu na dovolenou.

ž Při používání webové kamery buďte opatrní.

ž Pamatujte – co jednou zveřejníte na sociálních sítích a internetu, to už nikdy zcela neodstraníte.

Mobilní telefony ve škole

Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85).

Aktualizováno Pondělí, 03 Září 2018 09:19