Zájmové aktivity

  • PDF
  • Tisk

Domov mládeže je umístěn v klidném a příjemném prostředí uprostřed zeleně v areálu s parkovou úpravou. Kromě dobrého sociálního zázemí nabízíme našim ubytovaným rozmanitou zájmovou činnost s cílem rozvíjet jejich osobnost a plnohodnotně využít volný čas. Mohou se zapojit do aktivit dle jejich zájmu, zálib a nadání.

Vzhledem k menšímu počtu ubytovaných na DM preferujeme individuální přístup k žákům, dobrou komunikaci a kladné výchovné působení.

Mimoškolní aktivity na DM – školní rok 2016/2017

V průběhu školního roku lze navštěvovat tyto zájmové kroužky:

- vaření a pečení

- kroužek tvořivosti

- volejbal a míčové hry

- vojenský kroužek

- taneční kroužek

Pro využívání volného času na DM mají žáci možnost provozovat další mimoškolní zájmové činnosti

- sledování televizních programů a DVD

- poslech hudby, tanec

- cvičení s hudbou

- cvičení na trampolíně

- šipky

- posilovna (posilovací lavice, činky)

- stolní fotbal, kulečník

- míčové hry, líný tenis

- rotoped

 

Žáci mají k dispozici kulturní místnost, knihovnu, posilovnu, kuchyňku s mikrovlnnou troubou, areál s hřištěm a trampolínu pro sportovní využití.

Aktualizováno Čtvrtek, 15 Prosinec 2016 13:09