Aktivity školy

Škola udržitelného rozvoje

  • PDF
  • Tisk

ISŠ Jesenice je již několik let zapojena do soutěže „Škola udržitelného rozvoje“, kterou vyhlašuje Klub ekologické výchovy, o.s. (Klub ekologické výchovy- patří mezi kluby UNESCO a zabývá se rozvojem ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje). V této soutěži mohou školy získat tři kategorie hodnocení, tedy Škola udržitelného rozvoje 1. až 3. stupně. Titul je udělován vždy na tři roky, na další období musí škola znovu soutěžit o udržení titulu.

Cílem soutěže je zhodnocení proenvironmentálních aktivit škol a podpora rozvoje environmentální výchovy na školách. Vyhlášení soutěže posiluje činnost škol a školských zařízení v kontextu výchovy pro udržitelný rozvoj. Kritérii pro hodnocení škol v rámci soutěže jsou komplexní realizace environmentální výchovy na škole (vypracování a realizace dlouhodobé koncepce EVVO a ročních plánů), zapojení žáků do ochrany životního prostředí v rámci udržitelného rozvoje, realizace programů a aktivit k EV v průběhu školního roku, ustanovení a činnost koordinátora EVVO (absolvent specializačního studia), míra zapojení a další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a ŽP a spolupráce s veřejností a s ostatními školami v okolí.

Dne 26.3.2019 proběhlo na Krajském úřadě Středočeského kraje vyhlašování výsledků pro následující období 2019-2021.  Integrovaná střední škola Jesenice obhájila titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

Aktualizováno Neděle, 14 Duben 2019 21:48